Steeds meer krijgt uw productieafdeling alles 3D aangeboden. Toch zijn 80% van alle bewerkingen 2D uit te voeren. Met NC-Features worden kamers, slobgaten, groeven, boorgaten, afrondingen etc. direct vanuit het 3D model berekend.

  • bewerkingen direct vanuit het 3D model
  • enorme tijdwinst t.o.v. programmeren vanuit 2D draadmodel
  • eenvoudige bediening
  • geïntegreerde botingdetectie
  • overname van maatvoering uit 3D model
  • snellere machine bewerkingen
  • verlaging productiekosten